خیابان اول نیرو هوایی، فرعی خوب، خوش نقشه
تماس
محل تهران - تهران
قیمت
2,730,000,000 تومان
قیمت هر متر
18,445,946 تومان
وام ندارد
متراژ‌
148 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پازکینگ . انباری، بالکن بزرگ ،جنوبی ، طبقه دوم ، سیستم اطفاء حریق ؛ کابل کشی اسپلیت خواب مستر،۶ طبقه تک واحدیی
گزارش مشکل آگهی
خیابان اول نیرو هوایی، فرعی خوب، خوش نقشه
خیابان اول نیرو هوایی، فرعی خوب، خوش نقشهخیابان اول نیرو هوایی، فرعی خوب، خوش نقشه
محل تهران - تهران
قیمت
2,730,000,000 تومان
متراژ‌
148 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پازکینگ . انباری، بالکن بزرگ ،جنوبی ، طبقه دوم ، سیستم اطفاء حریق ؛ کابل کشی اسپلیت خواب مستر،۶ طبقه تک واحدیی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه