دو عدد خانه کلنگی هر کدام به متراژ ۱۰۰ متر
تماس
محل خانی آباد - تهران
قیمت
2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر
13,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دو خانه کلنگی رو هم دویست متر
گزارش مشکل آگهی
دو عدد خانه کلنگی هر کدام به متراژ ۱۰۰ متر
محل خانی آباد - تهران
قیمت
2,600,000,000 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دو خانه کلنگی رو هم دویست متر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه