رباط کریم. زمین. سند تک برگ
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
350,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,612,903 تومان
وام ندارد
متراژ‌
217 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
217 متر. زمین سند تک برگ. رباط کریم. خ دادگستری. گلباغ
گزارش مشکل آگهی
رباط کریم. زمین. سند تک برگ
محل رباط کریم - تهران
قیمت
350,000,000 تومان
متراژ‌
217 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
217 متر. زمین سند تک برگ. رباط کریم. خ دادگستری. گلباغ
گزارش مشکل آگهی