زمین
تماس
محل خورین - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
4,950,495 تومان
وام ندارد
متراژ‌
101 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
معاوضه با ملک
گزارش مشکل آگهی
زمین
محل خورین - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
101 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
معاوضه با ملک
گزارش مشکل آگهی