زمین آماده ساخت
تماس
محل پاکدشت - تهران
قیمت
1,200,000 تومان
قیمت هر متر
6,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین شهرکی آماده ساخت در نزدیکترین حومه تهران در قطعات ۲۰۰ تا ۲۴۰ متری متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ خیابان کشی شده قطعه بندی شده جدول کشی شده دارای برق و آب مجاور شهرک انقلاب و حصارامیر و قیامدشت فاصله تا تهران ۲۰ دقیقه (۱۵ کیلومتر) سند تک برگ آماده دفترخانه صدور مجوز تا ۵ و ۶ طبقه آینده درخشان شروع ساخت توسط تعدادی از قطعات فروخته شده ساخت مجموعه ورزشی توسط شهرداری در شهرک
گزارش مشکل آگهی
زمین آماده ساخت
زمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساختزمین آماده ساخت
محل پاکدشت - تهران
قیمت
1,200,000 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین شهرکی آماده ساخت در نزدیکترین حومه تهران در قطعات ۲۰۰ تا ۲۴۰ متری متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ خیابان کشی شده قطعه بندی شده جدول کشی شده دارای برق و آب مجاور شهرک انقلاب و حصارامیر و قیامدشت فاصله تا تهران ۲۰ دقیقه (۱۵ کیلومتر) سند تک برگ آماده دفترخانه صدور مجوز تا ۵ و ۶ طبقه آینده درخشان شروع ساخت توسط تعدادی از قطعات فروخته شده ساخت مجموعه ورزشی توسط شهرداری در شهرک
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه