زمین ابوذر 166 متر
تماس
محل ابوذر - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
166 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین مورد نظر شامل چهاردونگ از کل زمین میباشد و هرکدام بصورت دو دونگی و مشاع سند مجزا دارند فروش بصورت فوری
گزارش مشکل آگهی
زمین ابوذر 166 متر
محل ابوذر - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
166 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین مورد نظر شامل چهاردونگ از کل زمین میباشد و هرکدام بصورت دو دونگی و مشاع سند مجزا دارند فروش بصورت فوری
گزارش مشکل آگهی