زمین باغی قطعه ۱۰۰۰ متری
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
169,000,000 تومان
قیمت هر متر
169,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
یک قطعه زمین ۱۰۰۰متری با ابعاد ۲۵ بر در ۴۰ نقشه کشی شده خیابان ۸ متری نزدیک به بلوار عدالت موقعیت عالی مناسب سرمایه گذاری به دلیل در بافت قرار گرفتن (بزودی) حد فاصل امیراباد و روستای علی بیات متری ۱۷۰هزار تومان مُفت به دلیل نیاز مالی متراژ کمتر هم فروخته میشود
گزارش مشکل آگهی
زمین باغی قطعه ۱۰۰۰ متری
محل شهریار - تهران
قیمت
169,000,000 تومان
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
یک قطعه زمین ۱۰۰۰متری با ابعاد ۲۵ بر در ۴۰ نقشه کشی شده خیابان ۸ متری نزدیک به بلوار عدالت موقعیت عالی مناسب سرمایه گذاری به دلیل در بافت قرار گرفتن (بزودی) حد فاصل امیراباد و روستای علی بیات متری ۱۷۰هزار تومان مُفت به دلیل نیاز مالی متراژ کمتر هم فروخته میشود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه