زمین با ۵ واحد ملک مسکونی با قابلیت سکونت
تماس
محل تهران - تهران
قیمت
7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
29,752,066 تومان
وام ندارد
متراژ‌
242 متر مربع
سال ساخت 1381
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ملک فوق در تهران خیابان پیروزی خیابان پرستار محدوده کوچه های اطراف میدان ۱۳ آبان می باشد متراژ زمین : ۲۴۲ متر دارای : بر ۱۱ (یازده) دارای گذر : ۱۰ (ده) ملک جنوبی می باشد دارای ۵ واحد قابل سکونت (یک واحد ۱۵۷ متری با سند تک برگ و ۲ واحد ۷۵ متری با سند تک برگ دارای پارکینگ و انباری و ۲ واحد ۷۹ متری با سند تک برگ دارای پارکینگ) ملک فوق جهت فروش زمین می باشد و مشارکت در ساخت فعلا مقدور نیست امکان گرفتن مجوز ساخت ۵ طبقه تک واحدی یا ۵ طبقه دو واحدی برای خریدار می باشد قیمت هر متر مربع : ۲۹/۷۵۰/۰۰۰ تومان (بیست و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) که قابل صحبت می باشد به علت مشغله کاری قادر به پاسخ پیامک نیستم خواهشمندم فقط تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
زمین با ۵ واحد ملک مسکونی با قابلیت سکونت
محل تهران - تهران
قیمت
7,200,000,000 تومان
متراژ‌
242 متر مربع
سال ساخت 1381
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ملک فوق در تهران خیابان پیروزی خیابان پرستار محدوده کوچه های اطراف میدان ۱۳ آبان می باشد متراژ زمین : ۲۴۲ متر دارای : بر ۱۱ (یازده) دارای گذر : ۱۰ (ده) ملک جنوبی می باشد دارای ۵ واحد قابل سکونت (یک واحد ۱۵۷ متری با سند تک برگ و ۲ واحد ۷۵ متری با سند تک برگ دارای پارکینگ و انباری و ۲ واحد ۷۹ متری با سند تک برگ دارای پارکینگ) ملک فوق جهت فروش زمین می باشد و مشارکت در ساخت فعلا مقدور نیست امکان گرفتن مجوز ساخت ۵ طبقه تک واحدی یا ۵ طبقه دو واحدی برای خریدار می باشد قیمت هر متر مربع : ۲۹/۷۵۰/۰۰۰ تومان (بیست و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) که قابل صحبت می باشد به علت مشغله کاری قادر به پاسخ پیامک نیستم خواهشمندم فقط تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه