زمین خیابان سعادت قولنامه قلفتی بابهر۸×۱۲
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
270,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
108 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین قلفتی بابهر عالی۱۲مترداخل کوچه ۶متری البته خانه های روبه رو۲متر باید عقب نشینی کنن زمین۹۶متر اجازه ساخت دارد برای سند هم می شود اقدام کرد یه قواره به نبش مانده
گزارش مشکل آگهی
زمین خیابان سعادت قولنامه قلفتی بابهر۸×۱۲
محل رباط کریم - تهران
قیمت
270,000,000 تومان
متراژ‌
108 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین قلفتی بابهر عالی۱۲مترداخل کوچه ۶متری البته خانه های روبه رو۲متر باید عقب نشینی کنن زمین۹۶متر اجازه ساخت دارد برای سند هم می شود اقدام کرد یه قواره به نبش مانده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه