زمین در آبسرد روستای بیدک
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
300,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین در روستای بیدک شهر آبسرد با آب و هوای عالی قواره اول و دارای مجوز ساخت و ساز مسکن و شهرسازی چهار آنلاین جوی شده و درب حیاط کار گذاشته شده به محض ساخت اتاق سند تک برگ و امتیازات اب و برق و گاز آماده گرفتن چاه فاضلاب و آب حفاری شده متری 100
گزارش مشکل آگهی
زمین در آبسرد روستای بیدک
محل پردیس - تهران
قیمت
300,000,000 تومان
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین در روستای بیدک شهر آبسرد با آب و هوای عالی قواره اول و دارای مجوز ساخت و ساز مسکن و شهرسازی چهار آنلاین جوی شده و درب حیاط کار گذاشته شده به محض ساخت اتاق سند تک برگ و امتیازات اب و برق و گاز آماده گرفتن چاه فاضلاب و آب حفاری شده متری 100
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه