زمین رودهن شهرك پونا
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
900,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین به مساحت٣٠٠ متر گودبرداري شده ابعاد زمين ١٢در ٢٥ گذر خيابان ١٢ متري داراي سند شش دانگ كامل
گزارش مشکل آگهی
زمین رودهن شهرك پونا
محل رودهن - تهران
قیمت
900,000,000 تومان
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین به مساحت٣٠٠ متر گودبرداري شده ابعاد زمين ١٢در ٢٥ گذر خيابان ١٢ متري داراي سند شش دانگ كامل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه