زمین شهرکی
تماس
محل تهرانسر - تهران
قیمت
370,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,321,429 تومان
وام ندارد
متراژ‌
280 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین ۲۸۰ متر مربع شکل داخل شهرک به نام ۷۰ درصد شهرک ساخته شده آب و برق و گاز سر زمین نگهبانی ۲۴ ساعته شهرک پروانه ساخت قابل معاوضه با خودرو
گزارش مشکل آگهی
زمین شهرکی
محل تهرانسر - تهران
قیمت
370,000,000 تومان
متراژ‌
280 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین ۲۸۰ متر مربع شکل داخل شهرک به نام ۷۰ درصد شهرک ساخته شده آب و برق و گاز سر زمین نگهبانی ۲۴ ساعته شهرک پروانه ساخت قابل معاوضه با خودرو
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه