زمین فروشی
تماس
محل ورامین - تهران
قیمت
140,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,196,581 تومان
وام ندارد
متراژ‌
117 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمینی به مساحت ۱۱۷ متر قولنامه‌ای دو بر
گزارش مشکل آگهی
زمین فروشی
محل ورامین - تهران
قیمت
140,000,000 تومان
متراژ‌
117 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمینی به مساحت ۱۱۷ متر قولنامه‌ای دو بر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه