زمین مسکونی سندتکبرگ
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
72,000,000 تومان
قیمت هر متر
409,091 تومان
وام ندارد
متراژ‌
176 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
از زمینهای تعاونی مسکن دادگستری شهریار واقع درصبا شهر موقعیت خوب مناسب برای سرمایه گذاری شهرداری جواز ساخت هم میده
گزارش مشکل آگهی
زمین مسکونی سندتکبرگ
محل شهریار - تهران
قیمت
72,000,000 تومان
متراژ‌
176 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
از زمینهای تعاونی مسکن دادگستری شهریار واقع درصبا شهر موقعیت خوب مناسب برای سرمایه گذاری شهرداری جواز ساخت هم میده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه