زمین مسکونی فاز ۴
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
320 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین مسکونی فاز ۴ محله ۴ شمالی بر ۱۱ موقعیت اکازیون اطراف ساخته شده متری ۶
گزارش مشکل آگهی
زمین مسکونی فاز ۴
محل پردیس - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
320 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین مسکونی فاز ۴ محله ۴ شمالی بر ۱۱ موقعیت اکازیون اطراف ساخته شده متری ۶
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه