زمین مناسب ساخت دارای جواز قابل تمدید
تماس
محل سعادت آباد - تهران
قیمت
7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
39,325,843 تومان
وام ندارد
متراژ‌
178 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
*** باجواز *** بر10 متر گذر 8 متر شمالی بنا تخریب شده کد 7063 توکلیان مسکن مدرن سرو 6 3030 20 0919
گزارش مشکل آگهی
زمین مناسب ساخت دارای جواز قابل تمدید
محل سعادت آباد - تهران
قیمت
7,000,000,000 تومان
متراژ‌
178 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
*** باجواز *** بر10 متر گذر 8 متر شمالی بنا تخریب شده کد 7063 توکلیان مسکن مدرن سرو 6 3030 20 0919
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه