زمین میدان نماز اسلام شهر
تماس
محل اسلامشهر - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
250 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین نرسیده به میدان نماز اسلام شهر کاربری فعلی کشاورزی در حال تغییر کاربری به باغچه رستوران سند اوقاف جنب اتوبان ۲۵۰متر متری 2/000/000 معاوضه هم میشود
گزارش مشکل آگهی
زمین میدان نماز اسلام شهر
زمین میدان نماز اسلام شهرزمین میدان نماز اسلام شهر
محل اسلامشهر - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
250 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین نرسیده به میدان نماز اسلام شهر کاربری فعلی کشاورزی در حال تغییر کاربری به باغچه رستوران سند اوقاف جنب اتوبان ۲۵۰متر متری 2/000/000 معاوضه هم میشود
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه