زمین ویلایی شش دانگ با کاربری باغچه
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
1,000,000 تومان
قیمت هر متر
400 تومان
وام ندارد
متراژ‌
2500 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۲۵۰۰مترزمین خالی ویلایی باکاربری باغچه وسندشش دانگ واقع در شهرکی آباد و زیبا واقع در شهریار باغستان
گزارش مشکل آگهی
زمین ویلایی شش دانگ با کاربری باغچه
محل شهریار - تهران
قیمت
1,000,000 تومان
متراژ‌
2500 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۲۵۰۰مترزمین خالی ویلایی باکاربری باغچه وسندشش دانگ واقع در شهرکی آباد و زیبا واقع در شهریار باغستان
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه