زمین ٥٣٠ متری مهرآباد
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
1,500,000 تومان
قیمت هر متر
2,830 تومان
وام ندارد
متراژ‌
530 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
٥٣٠ متر زمین واقع در مهرآباد رودهن بسیار مناسب برای سرمایه گذاری جهت مشارکت در ساخت یا فروش زمین بنیاد می باشد در حال حاضر قرارداد واگذاری دارد، سند پس از سفت کاری قابل اخذ می باشد. قیمت زمین های خوب در این منطقه بین متری ١.٥ تا ٢ میلیون تومن می باشد. بعلت نیاز مالی زیرقیمت واگذار میگردد. زمین ٣ بر می باشد (٢ بر از پشت اداره گاز قابل دسترسی می باشد با یک جاده تعبیه شدع از طرف خود بنیاد) چون زمین داخل دره می باشد جواز تا ٤-٥ طبقه قانونی قابل اخذ می باشد.( سایر قطعات حداکثر ٢ طبقه روى پیلوت مجوز ساخت دارند) تا آخر سال ٩٨ باید جواز اخذ شود و تا آخر ١٤٠٠ باید ساخته شود. اطلاعات کامل درج شده لطفا فقط خریدار یا مشارکت کننده واقعی جهت بازدید تماس بگیرد.
گزارش مشکل آگهی
زمین ٥٣٠ متری مهرآباد
زمین ٥٣٠ متری مهرآبادزمین ٥٣٠ متری مهرآبادزمین ٥٣٠ متری مهرآبادزمین ٥٣٠ متری مهرآبادزمین ٥٣٠ متری مهرآباد
محل رودهن - تهران
قیمت
1,500,000 تومان
متراژ‌
530 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
٥٣٠ متر زمین واقع در مهرآباد رودهن بسیار مناسب برای سرمایه گذاری جهت مشارکت در ساخت یا فروش زمین بنیاد می باشد در حال حاضر قرارداد واگذاری دارد، سند پس از سفت کاری قابل اخذ می باشد. قیمت زمین های خوب در این منطقه بین متری ١.٥ تا ٢ میلیون تومن می باشد. بعلت نیاز مالی زیرقیمت واگذار میگردد. زمین ٣ بر می باشد (٢ بر از پشت اداره گاز قابل دسترسی می باشد با یک جاده تعبیه شدع از طرف خود بنیاد) چون زمین داخل دره می باشد جواز تا ٤-٥ طبقه قانونی قابل اخذ می باشد.( سایر قطعات حداکثر ٢ طبقه روى پیلوت مجوز ساخت دارند) تا آخر سال ٩٨ باید جواز اخذ شود و تا آخر ١٤٠٠ باید ساخته شود. اطلاعات کامل درج شده لطفا فقط خریدار یا مشارکت کننده واقعی جهت بازدید تماس بگیرد.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه