زمین چهار دیواری مرغداری وهن آباد نوده
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
17000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۱۷۰۰۰ متر زمین کشی - برق - گاز - تلفن - یک حلقه چاه با مجوز - مرغداری - شرکت دام و طیور رباط - ۶۰۰ متر مربع سوله - ۴۰۰ متر مربع بنا - سند شش دانگ - حدود ۱۰۰ متر بر زمین کنار ضلع جنوبی جاده آدرس: جاده وهن آباد به سمت اتوبان - بعد از نوده دوم - بر جاده - مرغداری شرکت دام و طیور رباط
گزارش مشکل آگهی
زمین چهار دیواری مرغداری وهن آباد نوده
زمین چهار دیواری مرغداری وهن آباد نوده
محل رباط کریم - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
17000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۱۷۰۰۰ متر زمین کشی - برق - گاز - تلفن - یک حلقه چاه با مجوز - مرغداری - شرکت دام و طیور رباط - ۶۰۰ متر مربع سوله - ۴۰۰ متر مربع بنا - سند شش دانگ - حدود ۱۰۰ متر بر زمین کنار ضلع جنوبی جاده آدرس: جاده وهن آباد به سمت اتوبان - بعد از نوده دوم - بر جاده - مرغداری شرکت دام و طیور رباط
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه