زمین کاربری کشاورزی تهران ری
تماس
محل ری - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
6666 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین کشاورزی جنوب تهران
گزارش مشکل آگهی
زمین کاربری کشاورزی تهران ری
محل ری - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
6666 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین کشاورزی جنوب تهران
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه