زمین کشاورزی
تماس
محل فیروزکوه - تهران
قیمت
120,000,000 تومان
قیمت هر متر
60,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
2000 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سه قطعه زمین کشاورزی جمعاً به مساحت ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ متر آبیاری ۱ ساعت و نیم آب در هفته
گزارش مشکل آگهی
زمین کشاورزی
محل فیروزکوه - تهران
قیمت
120,000,000 تومان
متراژ‌
2000 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سه قطعه زمین کشاورزی جمعاً به مساحت ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ متر آبیاری ۱ ساعت و نیم آب در هفته
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه