زمین کشاورزی روستای طارس
تماس
محل فیروزکوه - تهران
قیمت
100,000,000 تومان
قیمت هر متر
63,291 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1580 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
1580متر زمین کشاورزی_۵۰دقیقه نوبت آبیاری هر ۱۰ روز یک بار از آب قنات_پلاک ثبتی دارد_قول نامه و تاییدیه شورای روستا دارد_کارهای نقشه برداری انجام شده_با ضمانت تحویل سند به خریدار بفروش میرسد
گزارش مشکل آگهی
زمین کشاورزی روستای طارس
زمین کشاورزی روستای طارسزمین کشاورزی روستای طارسزمین کشاورزی روستای طارسزمین کشاورزی روستای طارس
محل فیروزکوه - تهران
قیمت
100,000,000 تومان
متراژ‌
1580 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
1580متر زمین کشاورزی_۵۰دقیقه نوبت آبیاری هر ۱۰ روز یک بار از آب قنات_پلاک ثبتی دارد_قول نامه و تاییدیه شورای روستا دارد_کارهای نقشه برداری انجام شده_با ضمانت تحویل سند به خریدار بفروش میرسد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه