زمین کشاورزی مناسب وام
تماس
محل آجودانیه - تهران
قیمت
250,000,000 تومان
قیمت هر متر
36,765 تومان
وام ندارد
متراژ‌
6800 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین با کاربری کشاورزی در خارج تهران زمین کشاورزی جهت وام،تهاترو... متراژ: 68۰۰ هکتار (68 میلیون متر مربع) دارای ۱۰۰۰ هکتار باغ گردو. عمر گردوها:بالای 30 سال. دارای دو حلقه چاه آب با مجوز برداشت. چاهها 18 لیتربرثانیه و 30 لیتربرثانیه. دارای یک رودخانه پرآب. تعداد مالک: ۱ نفر. نوع سند : دفترچه ای شاهی (در هنگام انتقال سند تک برگ میشود) دارای نامه ی منابع طبیعی سال 97 قیمت کارشناسی سال 97: 800 میلیارد تومان. قیمت فروش : ۲۵۰ میلیارد تومان. تخفیف فقط به خریدار نقدی. قابل تهاتر با آهن. دریافت وام.مصوبه
گزارش مشکل آگهی
زمین کشاورزی مناسب وام
محل آجودانیه - تهران
قیمت
250,000,000 تومان
متراژ‌
6800 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین با کاربری کشاورزی در خارج تهران زمین کشاورزی جهت وام،تهاترو... متراژ: 68۰۰ هکتار (68 میلیون متر مربع) دارای ۱۰۰۰ هکتار باغ گردو. عمر گردوها:بالای 30 سال. دارای دو حلقه چاه آب با مجوز برداشت. چاهها 18 لیتربرثانیه و 30 لیتربرثانیه. دارای یک رودخانه پرآب. تعداد مالک: ۱ نفر. نوع سند : دفترچه ای شاهی (در هنگام انتقال سند تک برگ میشود) دارای نامه ی منابع طبیعی سال 97 قیمت کارشناسی سال 97: 800 میلیارد تومان. قیمت فروش : ۲۵۰ میلیارد تومان. تخفیف فقط به خریدار نقدی. قابل تهاتر با آهن. دریافت وام.مصوبه
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه