زمین ییلاقی داخل بافت
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
202,000,000 تومان
قیمت هر متر
394,531 تومان
وام ندارد
متراژ‌
512 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین به متراژ ۵۱۲ متر راه دسترسی به ۳ جاده اصلی با سه ویو ابدی و قابلیت افزایش متراژ تا دو برابر . داخل بافت و منطقه خوش آب و هوای کوهستانی فی متری ۳۹۵هزار تومان .با فروشنامه شورایی و دهیاری و سند در دست اقدام ۰۹۱۱۲۲۷۷۹۶۱
گزارش مشکل آگهی
زمین ییلاقی داخل بافت
زمین ییلاقی داخل بافتزمین ییلاقی داخل بافتزمین ییلاقی داخل بافتزمین ییلاقی داخل بافتزمین ییلاقی داخل بافتزمین ییلاقی داخل بافت
محل رودهن - تهران
قیمت
202,000,000 تومان
متراژ‌
512 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین به متراژ ۵۱۲ متر راه دسترسی به ۳ جاده اصلی با سه ویو ابدی و قابلیت افزایش متراژ تا دو برابر . داخل بافت و منطقه خوش آب و هوای کوهستانی فی متری ۳۹۵هزار تومان .با فروشنامه شورایی و دهیاری و سند در دست اقدام ۰۹۱۱۲۲۷۷۹۶۱
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه