زمین ۲۰۰ متر اندیشه (صدف)
تماس
محل اندیشه - تهران
قیمت
1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر
8,750,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
اندیشه ۲۰۰ متر شهرک صدف ۲۰۰ متر زمین مناسب ساخت ۸*۲۵ جنوبی قیمت ۱/۷۵۰ تخفیف پای قرارداد ۰۹۱۲۷۳۷۸۳۳۹☎️ ۰۹۳۰۲۸۴۸۷۵۷☎️
گزارش مشکل آگهی
زمین ۲۰۰ متر اندیشه (صدف)
محل اندیشه - تهران
قیمت
1,750,000,000 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
اندیشه ۲۰۰ متر شهرک صدف ۲۰۰ متر زمین مناسب ساخت ۸*۲۵ جنوبی قیمت ۱/۷۵۰ تخفیف پای قرارداد ۰۹۱۲۷۳۷۸۳۳۹☎️ ۰۹۳۰۲۸۴۸۷۵۷☎️
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه