زمین ۴هکتاری ۴دیواری شده بهر خ اصلی
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
100,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
40000 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
یک باب زمین چهار هکتاری ،چهار دیواری شده ۲۰۰در ۲۰۰بهر خیابان اصلی دارای ۶۰۰ آمپر برق جواز۵هزار متر تجاری جواز ۵هزار متر انبار سند شش دانگ متری ۲۵۰۰
گزارش مشکل آگهی
زمین ۴هکتاری ۴دیواری شده بهر خ اصلی
محل شهریار - تهران
قیمت
100,000,000,000 تومان
متراژ‌
40000 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
یک باب زمین چهار هکتاری ،چهار دیواری شده ۲۰۰در ۲۰۰بهر خیابان اصلی دارای ۶۰۰ آمپر برق جواز۵هزار متر تجاری جواز ۵هزار متر انبار سند شش دانگ متری ۲۵۰۰
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه