زمین ۴۵۰متری
تماس
محل لویزان - شیان - تهران
قیمت
450,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
450 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین ۴۵۰متری در لواسان بزرگ چهارباغ متری یک میلیون تومان
گزارش مشکل آگهی
زمین ۴۵۰متری
محل لویزان - شیان - تهران
قیمت
450,000,000 تومان
متراژ‌
450 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین ۴۵۰متری در لواسان بزرگ چهارباغ متری یک میلیون تومان
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه