زمین 200 متری قیامدشت
تماس
محل قیامدشت - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
آنلاین جو200 متر. سند دار. فاز 3. بر 20 متری فروش یا معاوضه با خودرو
گزارش مشکل آگهی
زمین 200 متری قیامدشت
محل قیامدشت - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
آنلاین جو200 متر. سند دار. فاز 3. بر 20 متری فروش یا معاوضه با خودرو
گزارش مشکل آگهی