سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10
تماس
محل سلسبیل - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
16,250,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
80 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1300
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
{{{{{ مسکن طاها }}}}}} https://t.me/taha_borsaparteman دوبلکس نوساز فول امکانات با ما در تماس باشید {{{ مشاور شما بابک }}} 09379005635 09916363735 در کانال ما عضو شوید
گزارش مشکل آگهی
سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10
سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10سلسبیل آپارتمان دوبلکس سوپر لوکس منطقه 10
محل سلسبیل - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
متراژ‌
80 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1300
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
{{{{{ مسکن طاها }}}}}} https://t.me/taha_borsaparteman دوبلکس نوساز فول امکانات با ما در تماس باشید {{{ مشاور شما بابک }}} 09379005635 09916363735 در کانال ما عضو شوید
گزارش مشکل آگهی