سهام ۶۳ متری پهنهbچیتگر
تماس
محل چیتگر - تهران
قیمت
405,000,000 تومان
قیمت هر متر
6,428,571 تومان
وام ندارد
متراژ‌
63 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سهام ۶۳ متری پهنه b چیتگر اولویت ۹۷ تخفیف پای معامله
گزارش مشکل آگهی
سهام ۶۳ متری پهنهbچیتگر
محل چیتگر - تهران
قیمت
405,000,000 تومان
متراژ‌
63 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سهام ۶۳ متری پهنه b چیتگر اولویت ۹۷ تخفیف پای معامله
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه