سه طبقه سلیمی جنوبی
تماس
محل اندرزگو - تهران
قیمت
5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر
45,132,743 تومان
وام ندارد
متراژ‌
113 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین ١١٣ متر قیمت کل پنج میلیارد و صد تومان همکف 65 متر یک خوابه طبقه اول ٩٣ متر یک خوابه طبقه سوم ٩٣ متر دو خوابه سال ٨٥ به صورت کامل بازسازی شده اندرزگو،سلیمی جنوبی،بن بست مهربخش،بن بست یاس،پ ٦ برای بازدید با بنده هماهنگ شود فردامینی ٠٩١٢٨١٤٩٢٧٣ ٠٩١٢٨١٤٩٢٧٠
گزارش مشکل آگهی
سه طبقه سلیمی جنوبی
محل اندرزگو - تهران
قیمت
5,100,000,000 تومان
متراژ‌
113 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زمین ١١٣ متر قیمت کل پنج میلیارد و صد تومان همکف 65 متر یک خوابه طبقه اول ٩٣ متر یک خوابه طبقه سوم ٩٣ متر دو خوابه سال ٨٥ به صورت کامل بازسازی شده اندرزگو،سلیمی جنوبی،بن بست مهربخش،بن بست یاس،پ ٦ برای بازدید با بنده هماهنگ شود فردامینی ٠٩١٢٨١٤٩٢٧٣ ٠٩١٢٨١٤٩٢٧٠
گزارش مشکل آگهی