سوهانک ١٠٣ متر
تماس
محل سوهانک - تهران
قیمت
2,150,000 تومان
قیمت هر متر
20,874 تومان
وام ندارد
متراژ‌
103 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1391
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
١ انباری ١ پارکینگ دسترسی به مترو
گزارش مشکل آگهی
سوهانک ١٠٣ متر
سوهانک  ١٠٣ مترسوهانک  ١٠٣ متر
محل سوهانک - تهران
قیمت
2,150,000 تومان
متراژ‌
103 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1391
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
١ انباری ١ پارکینگ دسترسی به مترو
گزارش مشکل آگهی