شهرک صنعتی پایتخت، کارخانه صنایع فلزی
تماس
محل شریف آباد - تهران
قیمت
2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
2100 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1382
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پروانه صنایع فلزی از صنایع استان تهران. 2100 متر مساحت زمین، 1510 متر زیربنا شامل دو سالن با ارتفاع تاج 9 متر، دو نیم طبقه انتهای هردو سالن، قسمت اداری طبق بالا، مشرف به هردوسالن، اتاق کارگری و انبار، سرویس بهداشتی، سرایداری در محوطه بیرون، اتاق مدیریت مجزا، دارای 150 آمپر برق، با خازن کاهش فشار، تابلو برق اصلی و سالن دوم مجزا، کل سالن کابل کشی و نصب تابلو مصرفی، 5 خط تلفن پشت سر هم، گاز روشن،G25 آب لوله کشی شهرک، سند آزاد، بدون بدهی با اخذ استعلام، جهت در یافت وام از سیستم بانکی، قیمت: دو میلیارد و صد میلیون
گزارش مشکل آگهی
شهرک صنعتی پایتخت، کارخانه صنایع فلزی
شهرک صنعتی پایتخت، کارخانه صنایع فلزی
محل شریف آباد - تهران
قیمت
2,100,000,000 تومان
متراژ‌
2100 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1382
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پروانه صنایع فلزی از صنایع استان تهران. 2100 متر مساحت زمین، 1510 متر زیربنا شامل دو سالن با ارتفاع تاج 9 متر، دو نیم طبقه انتهای هردو سالن، قسمت اداری طبق بالا، مشرف به هردوسالن، اتاق کارگری و انبار، سرویس بهداشتی، سرایداری در محوطه بیرون، اتاق مدیریت مجزا، دارای 150 آمپر برق، با خازن کاهش فشار، تابلو برق اصلی و سالن دوم مجزا، کل سالن کابل کشی و نصب تابلو مصرفی، 5 خط تلفن پشت سر هم، گاز روشن،G25 آب لوله کشی شهرک، سند آزاد، بدون بدهی با اخذ استعلام، جهت در یافت وام از سیستم بانکی، قیمت: دو میلیارد و صد میلیون
گزارش مشکل آگهی