طبقه اول
تماس
محل پاکدشت - تهران
قیمت
260,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,600,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1393
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
فرون اباد خیابان اتش نشانی فروش فوری تخفیف داده میشه
گزارش مشکل آگهی
طبقه اول
طبقه اولطبقه اولطبقه اول
محل پاکدشت - تهران
قیمت
260,000,000 تومان
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1393
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
فرون اباد خیابان اتش نشانی فروش فوری تخفیف داده میشه
گزارش مشکل آگهی