ظفر،دلیری،94 متر
تماس
محل ظفر - تهران
قیمت
1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر
13,297,872 تومان
وام ندارد
متراژ‌
94 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1374
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آسانسور و پارکینگ ندارد، انباری بزرگ دارد 4 طبقه،8 واحد ،هر نیم طبقه یک واحد است 55 پله دارد ظفر،ابتدای دلیری،روبرو کوچه حیدری،طبقه چهارم،پ8 ،واحد 8،اسماعیلی
گزارش مشکل آگهی
ظفر،دلیری،94 متر
محل ظفر - تهران
قیمت
1,250,000,000 تومان
متراژ‌
94 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1374
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آسانسور و پارکینگ ندارد، انباری بزرگ دارد 4 طبقه،8 واحد ،هر نیم طبقه یک واحد است 55 پله دارد ظفر،ابتدای دلیری،روبرو کوچه حیدری،طبقه چهارم،پ8 ،واحد 8،اسماعیلی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه