ظفر فرید افشار ٢٣٠ متر
تماس
محل ظفر - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
230 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1366
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
١٠ پله زیر همکف ٥٠ متر حیاط اختصاصی ٤٠ متر پاسیو اختصاصی سونا و جکوزی داخل واحد ارتفاع سقف ٢/٨٠ سانتیمتر بازسازی کامل ١٣٠٠ متر کل زمین حیاط بزرگ مشاع پارکینگ و انباری نور عالی پذیرایی تمام پنجره. دارای شاه نشین آشپزخانه برند
گزارش مشکل آگهی
ظفر فرید افشار ٢٣٠ متر
ظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ مترظفر فرید افشار ٢٣٠ متر
محل ظفر - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
230 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1366
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
١٠ پله زیر همکف ٥٠ متر حیاط اختصاصی ٤٠ متر پاسیو اختصاصی سونا و جکوزی داخل واحد ارتفاع سقف ٢/٨٠ سانتیمتر بازسازی کامل ١٣٠٠ متر کل زمین حیاط بزرگ مشاع پارکینگ و انباری نور عالی پذیرایی تمام پنجره. دارای شاه نشین آشپزخانه برند
گزارش مشکل آگهی