فاز11 زون1 طبقه چهارم 86متر
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
250,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,906,977 تومان
وام ندارد
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز11 زون1 طبقه چهارم شمال غربي 5برگي 6م عرصه پرداخت شده
گزارش مشکل آگهی
فاز11 زون1 طبقه چهارم 86متر
محل پردیس - تهران
قیمت
250,000,000 تومان
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز11 زون1 طبقه چهارم شمال غربي 5برگي 6م عرصه پرداخت شده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه