فاز11 زون3 طبقه سوم86متر
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
218,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,534,884 تومان
وام ندارد
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز11 زون3 بلوک 52 طبقه سوم شمال شرقی بلوک رو ارتفاع ويودار قرارداد تک برگ واریز معمولی
گزارش مشکل آگهی
فاز11 زون3 طبقه سوم86متر
محل پردیس - تهران
قیمت
218,000,000 تومان
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فاز11 زون3 بلوک 52 طبقه سوم شمال شرقی بلوک رو ارتفاع ويودار قرارداد تک برگ واریز معمولی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه