فرحزاد شمالی 86متر
تماس
محل فرحزاد - تهران
قیمت
4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
48,837,209 تومان
وام ندارد
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فرحزاد شمالی . با تمامی امکانات
گزارش مشکل آگهی
فرحزاد شمالی 86متر
محل فرحزاد - تهران
قیمت
4,200,000,000 تومان
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1397
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
فرحزاد شمالی . با تمامی امکانات
گزارش مشکل آگهی