فرهنگیان ورامین
تماس
محل ورامین - تهران
قیمت
130,000,000 تومان
قیمت هر متر
722,222 تومان
وام ندارد
متراژ‌
180 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
فاز یک فرهنگیان آینده دار مناسب سر مایه گذاری پیامک پاسخگو نیستم
گزارش مشکل آگهی
فرهنگیان ورامین
محل ورامین - تهران
قیمت
130,000,000 تومان
متراژ‌
180 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
فاز یک فرهنگیان آینده دار مناسب سر مایه گذاری پیامک پاسخگو نیستم
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه