فروش امتیاز ١٠٧ متری نارنجستان ٢
تماس
محل گلستان - تهران
قیمت
90,000,000 تومان
قیمت هر متر
841,121 تومان
وام ندارد
متراژ‌
107 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تعاونی ابنیه آکام پروژه ی نارنجستان ٢ واقع در بلوار کوهک در دو بلوک ١١ طبقه هر برج ٦٦ واحد قرار داد ساخت متری ٦/٧٠٠ در متراژ های ١٠٧متری واریزی به روز ٣٧٠ میلیون هر دو ماه ١٨/٠٠٠/٠٠٠میلیون تحویل ١٤٠٠ قطعی محمودی ٠٩٣٠٥٤٥٥٢٠٤
گزارش مشکل آگهی
فروش امتیاز ١٠٧ متری نارنجستان ٢
فروش امتیاز ١٠٧ متری نارنجستان ٢فروش امتیاز ١٠٧ متری نارنجستان ٢فروش امتیاز ١٠٧ متری نارنجستان ٢
محل گلستان - تهران
قیمت
90,000,000 تومان
متراژ‌
107 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تعاونی ابنیه آکام پروژه ی نارنجستان ٢ واقع در بلوار کوهک در دو بلوک ١١ طبقه هر برج ٦٦ واحد قرار داد ساخت متری ٦/٧٠٠ در متراژ های ١٠٧متری واریزی به روز ٣٧٠ میلیون هر دو ماه ١٨/٠٠٠/٠٠٠میلیون تحویل ١٤٠٠ قطعی محمودی ٠٩٣٠٥٤٥٥٢٠٤
گزارش مشکل آگهی