فروش زمین مزروعی مشاعی
تماس
محل یافت آباد - تهران
قیمت
3,000,000 تومان
قیمت هر متر
600 تومان
وام ندارد
متراژ‌
5000 متر مربع
سال ساخت 1345
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین مزروعی مشاعی به متراژ ۵هزار متر از ۴۰ هزار متر دارای رای کمیسیون ماده ۷و ۱۲ و فیش نوسازی و جانمایی شده بصورت مشاعی واقع در منطقه ۱۸یافت آباد به قیمت متری سه میلیون تومان بفروش میرسد.تلفن تماس ۰۹۱۲۲۴۷۳۰۱۱
گزارش مشکل آگهی
فروش زمین مزروعی مشاعی
محل یافت آباد - تهران
قیمت
3,000,000 تومان
متراژ‌
5000 متر مربع
سال ساخت 1345
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین مزروعی مشاعی به متراژ ۵هزار متر از ۴۰ هزار متر دارای رای کمیسیون ماده ۷و ۱۲ و فیش نوسازی و جانمایی شده بصورت مشاعی واقع در منطقه ۱۸یافت آباد به قیمت متری سه میلیون تومان بفروش میرسد.تلفن تماس ۰۹۱۲۲۴۷۳۰۱۱
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه