فروش زمین ۱۰۰متری در شهرک پیام کهریزک
تماس
محل شهر ری - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
100 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
معاوضه با ملک ماشین وخودرو
گزارش مشکل آگهی
فروش زمین ۱۰۰متری در شهرک پیام کهریزک
محل شهر ری - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
100 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
معاوضه با ملک ماشین وخودرو
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه