فروش فاز ۸ صدرآزما بنا ۱۰۵ متر+۲۰ متر تراس
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
335,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,190,476 تومان
وام ندارد
متراژ‌
105 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پروژه صدرآزما بنا ۵ برگی واحد در شرف تحویل دست اول به نام خودم طبقه اول بلوک ۳۳۹
گزارش مشکل آگهی
فروش فاز ۸ صدرآزما بنا ۱۰۵ متر+۲۰ متر تراس
محل پردیس - تهران
قیمت
335,000,000 تومان
متراژ‌
105 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پروژه صدرآزما بنا ۵ برگی واحد در شرف تحویل دست اول به نام خودم طبقه اول بلوک ۳۳۹
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه