فروش مغازه 24 متری سرقنات بر خیابان
تماس
محل شهر قدس - تهران
قیمت
1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
62,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
24 متر مربع
سال ساخت 1359
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
بهترین موقعیت ١٠ متر بالکن مالکیت کامل سرویس بهداشتی هوایی کامل در اختیار مالک بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری
گزارش مشکل آگهی
فروش مغازه 24 متری سرقنات بر خیابان
محل شهر قدس - تهران
قیمت
1,500,000,000 تومان
متراژ‌
24 متر مربع
سال ساخت 1359
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
بهترین موقعیت ١٠ متر بالکن مالکیت کامل سرویس بهداشتی هوایی کامل در اختیار مالک بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه