فروش کلنگی 378متر الهیه
تماس
محل الهیه - تهران
قیمت
12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
31,746,032 تومان
وام ندارد
متراژ‌
378 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
شریعتی جورابچی اماده تخریب و دارای دستور نقشه..نقد یا ۵۰درصد تهاتر
گزارش مشکل آگهی
فروش کلنگی 378متر الهیه
محل الهیه - تهران
قیمت
12,000,000,000 تومان
متراژ‌
378 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
شریعتی جورابچی اماده تخریب و دارای دستور نقشه..نقد یا ۵۰درصد تهاتر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه