فیش باغ تفکیک شده510م شهرداری گلستان دوقعطه کنارهم
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
107,000,000 تومان
قیمت هر متر
209,804 تومان
وام ندارد
متراژ‌
510 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دو قطعه زمین 510متر کنار هم اختصاصی از تعاونی کارکنان شهرداری گلستان فیش فوق تفکیک شده کل مجتمع آنلاین جو کشی خواهد شد هر قطعه فنسکشی با حق ابه از کانال محمدی و چاه عمیق و هر زمین با درختان سه ساله تحویل خواهد شد
گزارش مشکل آگهی
فیش باغ تفکیک شده510م شهرداری گلستان دوقعطه کنارهم
محل رباط کریم - تهران
قیمت
107,000,000 تومان
متراژ‌
510 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دو قطعه زمین 510متر کنار هم اختصاصی از تعاونی کارکنان شهرداری گلستان فیش فوق تفکیک شده کل مجتمع آنلاین جو کشی خواهد شد هر قطعه فنسکشی با حق ابه از کانال محمدی و چاه عمیق و هر زمین با درختان سه ساله تحویل خواهد شد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه