فیش زمین باغ مربوط به شهرداری گلستان
تماس
محل رباط کریم - تهران
قیمت
90,000,000 تومان
قیمت هر متر
176,471 تومان
وام ندارد
متراژ‌
510 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
فیش باغ مربوط به کارمندان شهرداری گلستان به متراژ ۵۱۰ متر قسط اول و دوم هر کدام به مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز گردیده و دو قسط ۲۰ میلیونی و ۱۷ میلیونی باقی مانده که تا سه ماه اینده باید پرداخت شود .درصورتی که دو قسط باقیمانده پرداخت شود .سند شش دانگ به نام زده می شود. برای توضیحات بیشتر لطفا تماس بگیرین
گزارش مشکل آگهی
فیش زمین باغ مربوط به شهرداری گلستان
فیش زمین باغ مربوط به شهرداری گلستانفیش زمین باغ مربوط به شهرداری گلستان
محل رباط کریم - تهران
قیمت
90,000,000 تومان
متراژ‌
510 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
فیش باغ مربوط به کارمندان شهرداری گلستان به متراژ ۵۱۰ متر قسط اول و دوم هر کدام به مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز گردیده و دو قسط ۲۰ میلیونی و ۱۷ میلیونی باقی مانده که تا سه ماه اینده باید پرداخت شود .درصورتی که دو قسط باقیمانده پرداخت شود .سند شش دانگ به نام زده می شود. برای توضیحات بیشتر لطفا تماس بگیرین
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه