مجیدیه شمالی ۱۱۷ مترکلیدنخورده
تماس
محل مجیدیه شمالی - تهران
قیمت
2,106,000,000 تومان
قیمت هر متر
18,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
117 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دسترسی منطقه و فرعی عالی نور و نقشه چشم گیر فول امکانات ۱۱۷ متر ۲ خواب ۱۰ درصد زیر قیمت منطقه فروشنده واقعی فقط و فقط متری ۱۸ میلیون نام مشاور بهرنگ تلفن تماس : 02126411041-02122228000
مجیدیه شمالی ۱۱۷ مترکلیدنخورده
مجیدیه شمالی ۱۱۷ مترکلیدنخوردهمجیدیه شمالی ۱۱۷ مترکلیدنخورده
محل مجیدیه شمالی - تهران
قیمت
2,106,000,000 تومان
متراژ‌
117 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دسترسی منطقه و فرعی عالی نور و نقشه چشم گیر فول امکانات ۱۱۷ متر ۲ خواب ۱۰ درصد زیر قیمت منطقه فروشنده واقعی فقط و فقط متری ۱۸ میلیون نام مشاور بهرنگ تلفن تماس : 02126411041-02122228000
گزارش مشکل آگهی